CiddiGazete- Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti 40,00 TL olarak belirlendi. Eski tarifeye göre ilanların satır ücreti 25.50 TL'ydi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metni şöyle:

RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1- 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) İlanların satır ücreti; 40,00 TL'dir.

MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

10 günlük genel müdür görevden alındı 10 günlük genel müdür görevden alındı

MADDE 3- Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür.