CiddiGazete- Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre yönetmeliğin amacı, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamalarının muafiyetlerini düzenlemek olarak gösterildi.

EN FAZLA YÜZDE 10

Yönetmeliğin "Borçlanma ve borç vermeye ilişkin esaslar" başlığı altındaki 5'inci maddesinde "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir" denildi.

Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 7'nci maddesinde ise tesis alımı için yapılacak borçların bu yönetmelik yaptırımlarından muaf olduğu kaydedildi.

TESİS ALINMASI, BAKIMI, ONARIMI İSTİSNA

İlgili maddede şu ifadelere yer verildi: "Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere; spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri tarafından spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, 7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin beşinci fıkrasında borçlanma için öngörülen sınırlamalardan muaftır."

Yeni düzenlemede bakanlığın, bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkili olduğu vurgulandı.