CiddiGazete- 30 Aralık'ta Ankara'da öldürtülen Ülkü Ocakları genel başkanlarından Sinan Ateş cinayetinde emri verenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadeleri Hür Hukukçular Grubu tarafından eleştirildi.

Türk milliyetçisi avukatlardan oluşan Hür Hukukçular Grubu, Süleyman Soylu'nun "Olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değildir" ifadelerinin hukuka uygun olmadığını savundu. Hür Hukukçular Grubu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"SORUŞTURMA CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 11.01.2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, Sinan Ateş'in Ankara'da bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin "Olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da birçok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştır.

- Ceza Muhakemesi Kanununa göre suç soruşturması Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür. Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür.

- İçişleri Bakanlığı ise ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumakla görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanının adli olaylara ilişkin emir ve talimat verme, soruşturma yürütme, soruşturmayı sonuçlandırma ya da soruşturma ile ilgili basın açıklaması yapmak gibi bir görevi yoktur.

- Menfur cinayetin 13. gününe gelinmesine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 04.01.2023 tarihli kısa bilgilendirme notu dışında, soruşturmanın süreci ve gelinen aşama ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmemiştir ancak İçişleri Bakanı soruşturmanın kendisi tarafından yürütüldüğü ve gidişatının da kendisi tarafından belirlendiği izlenimi veren açıklamalar yapmaktadır.

- Gerçekleşen olaya ilişkin maddi gerçeğin araştırılması, işlenen suçun niteliğinin belirlenmesi ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması görevleri Anayasa ve kanunlarımız uyarınca Cumhuriyet Savcısına, yargılama yetkisi ise bağımsız mahkemelere aittir.

"KABUL EDİLEMEZ"

- Bu aşamada İçişleri Bakanının akademik ve siyasi kimliği bulunan Sinan Ateş’in, organize bir şebeke tarafından tasarlanarak öldürülmesi öldürme olayına ilişkin soruşturmaya etki edecek nitelikte açıklamalar yapması kabul edilemezdir. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi baskı iddialarını bertaraf edecek şekilde, soruşturmanın tamamen Başsavcılığın inisiyatifinde sürdürülüp sürdürülmediği endişelerini giderecek nitelikte bir açıklama yapması gerekmektedir.

AKP ve MHP'den Sinan Ateş'e ret AKP ve MHP'den Sinan Ateş'e ret

- Cumhuriyet Başsavcılığının sessizliğini devam ettirerek, İçişleri Bakanının ifadeleri doğrultusunda bir iddianame düzenlemesi halinde maalesef kamuoyunda dile getirilen siyasi baskı iddialarının doğrulanacağı şüphesizdir.

Kamuoyunun ve ilgilerinin dikkatine sunarız.