CiddiGazete- Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla açıklandı.

İlk olarak söz alan Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının satır başları şöyle oldu:

- Kamuda tasarruf programı ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

- Bu paket deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir şekilde sürdürme politikamızı yansıtıyor.

- Yeni paket bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

- Enflasyon ile mücadelede para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıyor.

- Kamunun tasarruf yapması, daha az bütçe açığına, daha az cari açığa, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacak.

- Orta Vadeli Program'ın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

- Bazı düzenlemeler genelge ile bazıları kanun yolu ile yapılacak. Genelge taslağı bu hafta cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

- Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurumlarını kapsayacak.

ŞİMŞEK: EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON

Şimşek'in konuşmasının satır başları ise şöyle:

- En önemli gündemimiz hayat pahalılığını gündemimizden çıkarmak.

- Maliye politikasında atacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

- Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak.

- Kamuda verimliliği artıracak tasarrufu amaçlıyoruz.

- İzleme, denetleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

- Merkezi idareler, mahalli idareler, KİT'ler, döner sermayeler, fonlar... Bütün kamu bu paketin kapsamında.

- Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var. Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimlilik.

TAŞITLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

- Kamu tasarruf alanlarında 8 öncelikli alan var. Bunlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, diğer cari harcamalar, harcamalar.

NEDEN 3 YIL?

- Yeni araç satın almayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutuyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.

Garanti BBVA'dan satış açıklaması Garanti BBVA'dan satış açıklaması

- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz.

- Kamuda personel servisi hizmetini sonlandırmayı hedefliyoruz.

KAMU BİNALARI

- Deprem riski hariç yeni bina alımını durduruyoruz.

- Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

- Yeni lojman ve sosyal tesis alımını ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz.

- Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız.

- Lojman kiralarını ve sosyal tesis bedellerini gözden geçireceğiz.

KAMU İSTİHDAMI

- 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.

- Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilecek.

- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getireceğiz. Tavan sınırı aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

DİĞER İDARİ DEĞİŞİKLİKLER

- Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

- Yurt dışı geçici görevler sınırlandırılacak.

- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi için çalışmalar yapılacak.

- Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.

- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faliyetler düzenlenemeyecek.

- Kamu kurumlarının takvim, plaket, ajanda, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz.

- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak.

- Zorunlu haller hariç, mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımını üç yıl süre ile durduruyoruz.

ENERJİ TASARRUFU

- Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.

- Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak.

- Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek.

YATIRIMLARDA KESİNTİYE GİDİLİYOR

- Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz.

- Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Bunlar; "fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri", "deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri", "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler" ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri olacak.

- Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.