CiddiGazete- Türk Hava Yolları, çalışanlarının özel sağlık sigortalarını iptal etti. Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN), “Salgın hiç bitmeyecekmiş veya uzun yıllar sürecekmiş gibi davranan THY yönetimi, kısa veya orta vadede bu sorun çözüldüğünde bugün dışladığı, mağdur ettiği, çaresiz bıraktığı personeli ile yola devam etmek zorunda kalacağını unutmamalıdır. Bu günler geçecek ancak herkes tarihe bugün takındığı tutum ve tavırlarla yazılacaktır” denildi.

HAVASEN tarafından yayınlanan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

- Grup sigorta kapsamı dışına çıkarılan personelin aile bireyleri de kapsam dışı bırakılmıştır. Bu tutum, akılla, vicdanla, insaf ve izanla bağdaşmayan, personelini hasım gören bir anlayışın dışa vurumudur.

- Çok aciliyeti olmayan hastalara pandemi hizmeti veren kamu hastanelerine başvurmaması yönünde tavsiyelerin olduğu bu süreçte, yıllarca özveri ile hizmet ederek şirketini dünyada ilk sıralara yükselten çalışanlarının özel grup sağlık sigortalarının iptal edilmesini tasarruf kavramı ile açıklamak mümkün değildir.

SADECE 250 TL İÇİN

- Nihayetinde THY’nin üstlendiği özel sağlık sigortası bedeli personel başına ayda 250 TL civarında bir rakamdan ibarettir. 2019 yılında 4.5 milyar TL kar açıklayan bir şirketin bütün personel için toplamı ayda 6-7 milyon tutan bir rakama muhtaç hale gelmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür.

- Üstelik personelin bizzat kendisinin ödediği aile bireylerinin sigortalarının da bu kapsamda iptal edilmesi açık bir hukuksuzluktur.

- THY yönetimine bu kararı aldıranların, tavsiye edenlerin, sonuçlarını tam anlamıyla anlatmadıklarını düşünmek istiyoruz. Eğer sonuçları bilinerek böyle bir karar alındıysa ve THY gerçekten bu kadar zor durumda ise, sağlık sigorta taksitlerini ödeyemeyeceğini ancak devam etmek isteyenlerin bu bedeli kendilerinin karşılaması gerektiğini duyurmuş olsa idi, bu yaklaşımın çok daha mantıklı olacağı kuşkusuzdur.

- Bu tespitlerden hareketle, ücretsiz izne zorladığı çalışanlarını ve ailelerini parasız, sahipsiz ve güvencesiz bırakan, sağlık hizmetlerine ulaşmasını engelleyen THY yönetimi ivedilikle bu tutumundan vazgeçmelidir.

THY’YE ÇAĞRI

HAVASEN, THY yönetiminine 3 maddelik şu çağrıda bulundu:

1- Sessiz sedasız başladığı işten çıkartmaları durdurmaya,

2- Tüm personele en az Kısa Çalışma Ödeneği kadar maddi katkı yapmaya,

3- Tüm personelin ve ailesinin özel grup sağlık sigortalarının devamı için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.