CiddiGazete- TÜİK'in verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı veriler şöyle:

Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI

İş gücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70,9 iken kadınlarda %36,0 oldu.

Altında kritik tarih Altında kritik tarih

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,2 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %23 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puanlık artış ile %23,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %17,5 olarak tahmin edildi.