CiddiGazete- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nüfus ve Konut Sayımı 2021 verisini açıkladı.

Buna göre Türkiye nüfusu, 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu.

Kadın nüfus ise 1927’de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişiye çıktı.

Türkiye'nin nüfus artış hızı, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 68

Türkiye'de 2021 yılında çalışma çağındaki vatandaş sayısı yüzde 67,9'a ulaştı. Öte yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 2021 yılında yüzde 22,4'e düştü.

Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükseldi.

KADINLARIN YÜZDE 4,2’Sİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2021 yılında yüzde 2,5'e düştü.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ ORANI YÜZDE 17,6

İlkokul mezunu olanların oranı 2021 yılında yüzde 22,5 oldu.

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 2021'de yüzde 25'e yükseldi.

Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 2021'de yüzde 22,4 oldu.

Yükseköğretim mezunu olanların oranı 2021'de bu oran yüzde 17,6’ya ulaştı.

2,7 MİLYON KİŞİ İLLER ARASINDA GÖÇ ETTİ

Türkiye'de iller arası göç eden nüfus oranı 2021 yılında yüzde 3,28 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 8,8'İ SURİYE, YÜZDE 5,7'Sİ AFGAN DOĞUMLU

Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurtdışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı.

Bulgaristan'ı sırasıyla yüzde 10,5 ile Almanya, yüzde 10,4 ile Irak, yüzde 8,8 ile Suriye, yüzde 5,7 ile Afganistan doğumlular izledi.

NÜFUSUN 1,7 MİLYONU YABANCI

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3 KİŞİYE DÜŞTÜ

Türkiye'de hanehalkı sayısı 2021 yılında 3,23 kişiye düştü.

EN POPÜLER İSİMLER YUSUF VE ZEYNEP OLDU

2021'de doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldı.

Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma oldu.