CiddiGazete- İstanbul için hazırlanan yeni coronavirüs tedbir paketi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla yayımlandı.

Hazırlanan yeni tedbir paketine göre:

- Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.

- Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek.

- İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.

- Doğum sonrası izni ve yurt dışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

- Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.