CiddiGazete- Türkiye'de yaşayan ve yakınlarının Çin'deki kamplarda tutulduğunu ifade eden Uygur Türkleri; soykırım, işkence, tecavüz ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladıkları Çinli yetkililer hakkında, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Gülden Sönmez, dokuzu Türk vatandaşı, 19 şikâyetçi adına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“1.Çin tarafından Doğu Türkistanlılara karşı işlenen soykırım, işkence ve insanlığa karşı suçların yargılanması için müvekkillerimiz adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. ÇİN TOPLAMA KAMPLARI KAPATILMALI! SUÇLULAR YARGILANMALI!

2.Çin; Doğu Türkistanlılara yönelik soykırım, kasten öldürme, işkence, haksız ve keyfi tutma, tecavüz, zorla Akraba Aile Projesi adı altında ev içine Çinli erkeği zorla kabul ettirme gibi suçlar işlemektedir. Bu suçlara maruz kalan Türkiye vatandaşları da mevcuttur.

3.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusu ile, 9'u Türk Vatandaşı toplam 19 müşteki müvekkilimize vekaleten, aralarında çocukların da yer aldığı halen kamplarda tutulan 116 mağdur ve tüm tutulanlar için yargılama talep edilmektedir.

4. Bu suçların ve soykırımın sorumlusu olan Xi Jinping ve diğer siyasi sorumlular, toplama kampı müdürleri, işkenceci polis memurları ve görevliler, yerel güvenlik personeli, tecavüz suçlarına karışmış olanlar arasında isimleri tespit edilen 112 suçluyu Savcılığa bildirdik.

5.Dilekçede Çin Toplama Kampları hakkında detaylı bilgi verilmiştir. BM ve resmi kurumlar Doğu Türkistan’da üç milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü’nün toplama kamplarında tutulduğunu açıklamıştır. Cezaevi niteliği taşıyan kamplar cezaevi gibi yönetilmektedir.

6. Suç duyurusunda tanık beyanları, fotoğraf ve videolar, resmi ve sivil kuruluşların raporları, bilgi ve belgeler sunulmuştur.Toplama kamplarında tecavüz olayları ve sistematik cinsel saldırı suçları kamplardan bir şekilde kurtulan kadın tanıkların anlatımı ile ortaya konmuştur

7.Dilekçemizde izah edilen vakıalar ve ortaya koyulan deliller, evrensel yargı yetkisine tabi soykırım, insanlığa karşı suçlar ve işkence suçlarının unsurlarının oluştuğunu göstermektedir. Suçlanan kişiler hakkında tutuklama tedbirine başvurulması hukuki bir zorunluluktur.

8. BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmesinde yer alan ve soykırım suçunu tarif eden tüm fiiller Çin tarafından yapılmaktadır. Çin, BM üyesidir ve soykırım ve işkence suçlarından dolayı çok yönlü yaptırıma tabi tutulmalıdır.

9. Kamplarda ve cezaevlerinde keyfi tutulan Doğu Türkistanlı mağdurların özgürlüğüne kavuşması, toplama kamplarınının kapatılması, işkenceci ve tecavüzcü suçluların yargı önüne çıkarılıp cezalandırılması için Müvekkillerimiz adına hukuk mücadelemiz sürecektir.”