CİDDİGAZETE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu personelinin tamamına "whatsapp, twitter, facebook vb" sosyal medya hesaplarından siyasi içerikli paylaşımda bulunmalarını resmi talimatla yasakladı. Vali Ustaoğlu, paylaşımda bulunanlar hakkında ise sıralı disiplin amirlerince ceza verilmesini emretti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, valinin bu talimatında mevzuat dışı bir durum olmasa da talimatın kentteki üniversitelere de gönderilmesi ve müdürlerden memurların paylaşımlarını takip etmelerini emretmesi tartışma başlattı.

VALİ, “TARTIŞMALAR KASITLI”

Vali Ustaoğlu'nun talimatı üniversite dahil tüm kamu kurumlarına gönderilince kentte, yükseköğretimde özerklik sınırının aşıldığı tartışması çıktı. Siyasi paylaşım yasağının temelinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi olduğunu savunan Vali Ustaoğlu tartışmaların, üniversite boyutuna çekilmesinin kasıtlı bir kötü niyet taşıdığını savunduğu öğrenildi.

BAŞKAN, “İKTİDARA FARKLI, MUHALEFETE FARKLI”

Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, Devlet Memurlarının 657 sayılı yasanın 125'nci maddesine göre; "Devlet memurlarının herhangi bir parti yararına veya zararına siyasi fiilen faliyette bulunması"yla ilgili yasağı tüm memurların zaten çok bildiklerini belirterek, “Bu yasaklama uygulamada, iktidar veya muhalefet lehine ya da aleyhine gibi bir ayrıştırma süzgecinden geçiriliyor. Cezai yaptırım da ona göre uygulanıyor” dedi.

‘MÜDÜRLER MEMURLARI TAKİP EDECEK”

Trabzon'da vali imzalı bu talimatın tüm kamu çalışanlarını endişelendirdiğini kaydeden Başkan Tamer Özlü, “İşyerlerinde mobbinglerin arttığı, iş barışının yok olmakta olduğu, liyakatsiz yöneticiler nedeniyle her gün başka bir olayın yaşandığı bir dönemde valilikten böyle bir talimat yayınlanması kabul edilebilir değildir. Kamu çalışanlarına gözdağı verilerek, sıralı amirlere de çalışanlarının sosyal medya hesaplarının takibinden sorumlu tutarak, talimatlandırıyorlar. Kamu kurumlarında şu anda en çok tartışılan konu bu. Herkes, acaba sosyal medya hesaplarım takip ediliyor mu? diye korkuyor”diye kaydetti.

“VALİ, LİYAKATSİZ ATAMALARLA İLGİLENSİN”

Başkan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü; “Sayın Vali çalışanları demoralize edecek bu yaklaşım yerine, Trabzon'un eğitimde geldiği noktada, eğitimin gericileştirilmesi sorununda, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılması noktasında, kendi imzasıyla yapılan liyakatsiz yönetici atamalarında, liyakatsiz yöneticilerin kurumlarda yarattığı çöküşlerde duyarlılığa davet ediyoruz..."

SİYASİ PAYLAŞIMIN CEZASI NE?

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” başlıklı 7'nci maddesiyle devlet memurlarının, siyasi partilere üyeliği, siyasi partiler lehine ya da aleyhine siyasi paylaşımlarda bulunması, insanları herhangi bir siyasi parti, yararını veya zararını hedefe oturtan davranışta bulunmaları yasaklanıyor. Memurların; İnsanları, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapmaları, siyasi- ideolojik beyan ve eylemde bulunmaları halinde, 125'nci maddeye göre ‘Kademe İlerleme' cezası ve suçun niteliğine göre de memuriyetten men cezası verilebiliyor.

Kaynak: Sözcü