Valilere süper yetkiler getiren düzenleme bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Muhalefetin “valiler sıkıyönetim komutanı olacak” diye karşı çıktığı düzenleme, valilerin 15 gün süreyle ile giriş-çıkışlardan, toplantı düzenlenmesine, kişilerin toplanmasından, silah nakline kadar yasaklar içeriyor. Komisyondan geçen düzenlemeye muhalefet şerhi yazan CHP'li milletvekilleri, “Devlet yapılanmamıza adeta seri şekilde kurşun sıkılmaktadır” görüşünü dile getirdi.

OHAL'in kaldırılmasından sonra terörle mücadelede yeni yetkiler getiren kanun teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda iki gün süren sert tartışmaların ardından kabul edildi. Bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek 25 maddelik düzenlemenin bazı maddeleri muhalefetin endişesine neden oldu. AKP-MHP'nin oylarıyla komisyondan geçen valilerle ilgili düzenleme, “Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilme; belli yerlerde ve saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilme veya kısıtlama ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilme” yetkisi getiriyor.

'ANAYASA'YA AYKIRI' İDDİASI

Adalet Komisyonu'nun CHP'li üyeleri komisyon raporuna muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet şerhinde, valilere verilen yetkinin anayasaya aykırılık taşıdığına dikkat çekildi. Şerhte, “Tarafı olunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi, çizilen çerçevede ‘bir sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilanı' olmadığı durumda, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, seyahat özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı ve eğitim hakkı gibi yasal, anayasal hakların sürekli olarak ihlaline yol açacak böylesi bir yetkinin valiler tarafından kullanılması, böyle bir yetki verilmesi hukuka aykırıdır” denildi.

VALİ DEĞİL, SIKIYÖNETİM KOMUTANI!

CHP'li üyeler, yeni dönem valisini şöyle tarif ettiler: “Valilerin, söz konusu kısıtlama ve yasağı koyabilme kriteri ise ‘ciddi belirti' ifadesine bağlanmış. Kanunların genel, anlaşılabilir, açık olması şartı dikkate alındığında ‘ciddi belirti' ifadesi, bir kamu görevlisine kamu gücünü sübjektif şekilde kullanma yetkisinin verilmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu yetki ile valiler, bu teklif kapsamında kaldırılan sıkıyönetim komutanının yerine geçirilmiş olmaktadır.”