CiddiGazete- Elazığ Keban Sulh Ceza Hakimliği ilginç bir karara imza attı.

Daha önce hakkındaki mahkeme kararlarının yayımlanmaması için Erzincan Kemaliye Sulh Ceza Hakimliğinden 3, Sakarya Sapanca Sulh Ceza Hakimliğinden iki, Hatay Samandağ Sulh Ceza Hakimliğinden ve Çankırı Çerkeş Sulh Ceza Hakimliğinden birer kez "mahkeme kararı yayımlamaya yasak" kararı alan kripto para şirketi Tomya'nın halen tutuklu olan sahibi Yavuz Usta, avukatı aracılığıyla Elazığ Keban Sulh Ceza Hakimliği'nden de ilginç bir karar çıkardı.

SAMANDAĞ'IN KARARINA KEBAN'DAN YASAK!

Hatay Samandağ Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonla gündeme gelen Tomya isimli kripto para şirketinin sahibi Yavuz Usta'nın talebiyle daha önce vermiş olduğu yayın yasağı kararını iptal etti.

Bunun üzerine Yavuz Usta, ciddigazete.com'da yer alan Samandağ Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının yayımlanmasına itiraz etti.

Usta, kararda itiraz edilecek mahkemenin "Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği" olduğu yazmasına rağmen, karara değil, Elazığ Keban Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi vererek, "kararın yayımlanmasına yasak" kararı aldı! Sitemizin yönetim adresinin ve Yavuz Usta'nın ikametgahının İstanbul'da olmasına rağmen, farklı ilçelerden alınan "mahkeme kararlarına yayın yasağı" kararlarının sayısı Keban'la birlikte 8 oldu.

MAHKEME KARARI YAYIMLAMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ?

İŞTE KEBAN SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NİN SAMANDAĞ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NİN KARARINA 'YAYIN YASAĞI' ALDIĞI KARAR:

T.C. KEBAN SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2024/8 D.İş

T.C. KEBAN SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2024/8 D.İş

HAKİM:

KATİP:

Talepte bulunan Yavuz USTA vekilinin 19.01.2024 havale tarihli müvekkili hakkında yapılan paylaşımların belirtilen linklere erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından kaldırılması talebini içeren dilekçesi hakimliğimize gelmekle dilekçe ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talepte bulunan vekili 19.01.2024 havale tarihli dilekçesinde özetle; Müvekkil Yavuz USTA'nın ülkemizin yetiştirmiş olduğu uluslararası alanda tanınmış saygın ve ünlü bir iş insanı ve Tomya Teknoloji Anonim Şirketi'nin sahibi olduğunu, ısmarlama ve ucuz yayınların müvekkilin, onuruna ve ticari itibarına yönelik saldırı teşkil ettiğini, haberlerde müvekkilin fotoğrafları kullanılmasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, şüpheli sıfatıyla yer alan müvekkil hakkında "dolandırıcı, nitelikli dolandırıcılık” gibi başlıklar ve metinlerle servis edilmesinin hukuka aykırı olduğunu, dosya hakkında

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "11/09/2023" tarihinde verilen kısıtlılık kararı olduğundan yapılan bu haberlerin işbu karara muhalefet teşkil ettiğini, yapılan paylaşımların müvekkilin ticari ve sosyal itibarını zedelediğini, haber sitelerinde ve talebe konu internet sitesinde müvekkilin fotoğraflarının yayınlanmasının alenen özel hayatın gizliliğini ihlal teşkil ettiğini, yargılama devam ederken “dolandırıcı” diye haber yapılmasının müvekkilin lekelenmeme hakkını ve masumiyet karinesini ihlal teşkil ettiğini, müvekkilin medyada "dolandırıcı" olarak lanse edilmesi, fotoğraflarının payla; kısıtlılık kararı olan dosyada sayfalarca asılsız haberlerin yapılması, müvekkilin şüpheli sıfatının kalmadığı ihtimalinde uğrayacağı geri dönülemez maddi ve manevi zararların sebebi olduğundan erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğunu, talebe konu sitelerde servis edilen haberler ve yapılan paylaşımların soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini beyan etmekle,

Açıklanan nedenlerle;

...

URL adreslerinde yer alan talebe konu içeriklerin yayından kaldırılmasını ve belirtilen linklere erişimin engellenmesini talep etmiştir.

Talepte bulunan vekilinin dilekçesi ve ekindeki belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

5651 sayılı "İnteret Ortamında Yapılan Yayınların Düzeltilmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun" içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı 9/(1). maddesinin uygulanma şartları;

Depremzedeye eşya desteği lafta kaldı Depremzedeye eşya desteği lafta kaldı

- İnternet ortamında yapılan bir yayın olması,

- İnternet ortamında yapılan yayın içeriğinde, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların kişilik haklarının ihlal edilmesidir.

Kişilik hakları, mutlak haklar içerinde yer alan ve her zaman var olan, herkese karşı ileri sürülebilen, çoğu zaman kişive sıkı sıkıva bağlı ve devredilemeyen haklardandır.

Kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğine dair 5651 sayılı Kanunun 9. Maddesinde düzenlenen ilk bakışta kişilik haklarını ihlal eden ifadelerin kullanılıp kullanılmadığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği kabul edilebilirse, bu kez de ihlalde başkalarının "ifade ve basın özgürlüğü" gibi bir hukuka uygunluk sebebinin bulunup bulunmadığının ortaya konulmasıdır. İnternet içeriğine erişimin engellenmesi tedbiri, başvuranın kişilik haklarını ihlal ettiği mahkeme kararıyla tespit edilen bir internet yayınına toplumun erişiminin derhal engellenmesi amacıyla düzenlenmiş bir tedbirdir. Erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması için yayının içeriğinde kişilik hakkına yönelen bir suç unsuru bulunması şartı aranmadığı gibi yayın içeriğinde bir suç işlenmişse dahi yürütülecek ceza muhakemesinin sonucu beklenmeksizin erişimin engellenmesi tedbirine bir koruma tedbiri olarak hükmedilebileceğinin belirtildiği hususu, derdest bir soruşturmanın gizliliğinin ihlali hususu ile T.C. Anayasası 38. Madde uyarınca lekelenmeme hakkının masumiyet karinesinin yansıması olarak bireylerin kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkânsız zararlara uğramasını engelleyerek hakkında kesinleşmiş bir hükümle suçluluğu sabit olmayanları kapsadığı hususları dikkate alınarak talepte bulunan vekilin dilekçesinde bulunan;

...

URL adreslerinde yer alan paylaşımların içeriği tetkik edildiğinde; ilgili paylaşımların eleştiri ve yorum sınırının aşılarak yapıldığı, derdest bir soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 24. ve 25. maddeleri uyarınca istemde bulunanın kişilik hakları ile T.C. Anayasası 38. Madde uyarınca masumiyet karinesinin yansıması olan lekelenmeme hakkını ihlal ettiği hakimliğimizce değerlendirilerek 5651 Sayılı Yasanın 9/1-4-5-6. maddeleri gereğince e engellenmesi ve içeriğinin yayından kaldırılması talebin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Yukarıda gerekçe kısmında açıklandığı üzere;

1-TALEBİN KABULÜNE;

...

URL adreslerine 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE VE İÇERİĞİNİN YAYINDAN KALDIRILMASINA,

2-Kararın 6518 Sayılı Yasa ile değişik 5651 Sayılı Yasanın 9/5. Maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine,

3-Kararın talepte bulunana tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK 268. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize hitaben yazılacak dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabit katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Elazığ Sulh Ceza Hakimliğine İTİRAZ yolu açık olmak üzere karar verildi.19.01.2024

BU DA YAYIMLANMASINA YASAK KARARI ALINAN KARAR

T.C. SAMANDAĞ SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2024/32 D.İş

T.C. SAMANDAĞ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2024/32 D.İş

HAKİM:

KATİP:

TALEP: Hakimliğimiz 2023/920 D.iş sayılı kararının kaldırılması talebi.

TALEP TARİHİ: 11/01/2024

KARAR TARİHİ: 12/01/2024

Hakimliğimiz 26/12/2023 tarih ve 2023/920 D.iş sayılı kararına Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş vekili Av. Melis Kanber ve Av. Kübra Alemdar ve Googlle I.LC (Youtube Hizmeti hakkında) vekili Av. Gönenç Gürkaynak ve Av. Ceren Yıldız tarafından itiraz edilerek Hakimliğimize gönderilen itiraz dilekçeleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hakimliğimizin 25/12/2023 tarih ve 2023/920 D.iş sayılı kararı ile itiraz dilekçesinde belirtilen haberlerin yayından kaldırılması talebinin kabulüne karar verildiği, itiraz eden Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş vekili Av. Melis Kanber ve Av. Kübra Alemdar ve Googlle I.LC (Youtube Hizmeti hakkında) vekili Av. Gönenç Gürkaynak ve Av. Ceren Yıldız'ın itiraz dilekçeleri ile erişime engellenen yayın içeriklerinin kişilik haklarını ihlal eder mahiyette olmadığını belirterek Hakimliğimiz 2023/920 D.iş sayılı kararının kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

5651 sayılı Kanun m.9/6: Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir

CMK m. 12/5: Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

CMK m. 12/3: Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.

Tüm dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirildiğinde; Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimliklerinin CMK m. 12/5 atfıyla 12/3 gereği, İnternet sitesinin Türkiye'de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliğinin içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili olduğu, yine m.12/5 maddesi gereği; ihlal nitelikli yayının, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüş olması şartıyla, mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliğinin de içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili olduğu, yukarıda anılan kanun maddeleri gözetildiğinde yayım kaynaklarının merkezinin, mağdurun yerleşim yeri adresinin, oturduğu yerin Samandağ ilçesi olmadığı ve Hâkimliğimiz yetki alanında bulunmadığı anlaşıldı.

Yukarıda sayılan gerekçeyle, Hakimliğimizin 2023/920 D.iş numaralı, 26/12/2023 tarihli kararında değerlendirilen taleple ilgili olarak yetkili bulunmadığı anlaşılmakla itirazın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Hakimliğimiz 2023/920 D.iş sayılı kararına itiraz edenler vekilleri Av. Melis Kanber ve Av. Kübra Alemdar ve Av. Gönenç Gürkaynak ve Av. Ceren Yıldız'ın itirazlarının KABULÜ İLE,

Kararda belirtilen ... adresli internet sayfalarının içeriklerine internet erişiminin engellenmesine dair Hakimliğimiz 2023/920 D.iş sayılı kararın KALDIRILMASINA,

Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim sağlayıcı Birliğine gönderilmesine,

Kararın 5651 Sayılı Yasanın 9/8 md. Gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine,

Kararın bir suretinin itiraz edenler vekiline tebliğine,

Karardan bir suretin talep edene tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, kararın öğrenildiği günden itibaren 7 gün içerisinde dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 12/01/2024