CiddiGazete- Türk-İş'in Ekim ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı. Araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 2.48. son 12 aylık yüzde 134.77 oranında yükseldi.

Açlık sınırı asgari ücretin 1.925 TL üzerine çıkarak 7.425 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı da 24.185 TL'ye yükseldi.

Bekar çalışanlar için aylık yaşam maliyeti ise 9.706 TL'yi buldu.

Raporda "TÜRK-İŞ çalışmasının ortaya koyduğu gibi, bilhassa son bir yıl içinde aşırı yükselen gıda fiyatları bireyleri ve aileleri çok olumsuz etkiledi. Gıda fiyatlarının artmasında öncelikle yetersiz üretimin olması, tarımsal üretim girdilerinde maliyet artışları ile üretim, tedarik ve satış zinciri içerisinde orantısız fiyat değişimleri önemli rol oynadı" denildi.

Araştırma sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,48 oranında artarken, son 1 yıldaki artış oranı yüzde 134.77 oldu.