CiddiGazete- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını dün açıklamıştı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olmuştu. Asgari ücret artış oranı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmişti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olmuştu.

1 GÜNLÜK ÜCRET AÇIKLANDI: 166.80 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. "Gerekçe" kısmının da yer aldığı kararda, şu ifadeler kullanıldı:

- 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş Kanunu'nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

- Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

- İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak tespitine oy birliğiyle,

- İş bu kararın 4857 sayılı kanunun 39'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

- Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

- Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

- Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirilmiştir.

- İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak belirlemiştir.

- Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.