CiddiGazete- 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında ekonomik kayıpların giderilmesi amacıyla geçici olarak yürürlüğe konulan ancak 2003 yılında AKP hükümeti tarafından kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) zam geldi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “deprem vergisi” olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

HANGİ HİZMETLERDEN ÖİV ALINIYOR?

Özel İletişim Vergisi zammı kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39'uncu maddesinin birinci fıkrasının a, b, c ve d bentlerinde belirtilen oranlar yüzde 10 olarak değiştirildi.

İlgili kanunun 39. maddesi ve bentleri şöyle oldu:

“406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri yüzde 10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri yüzde 10,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti yüzde 10,

d) a, b ve c bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri yüzde 10

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.”