CiddiGazete- 15 sene önce Türkiye'ye gelen, sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar bir çok ala­na 1 milyar dolardan fazla ya­tırım yapan Dubai mer­kezli Abraaj Capital, 2018 yı­lında soruşturmaya uğradı. Kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici göz al­tına alındı, haklarında da­va açıldı.

İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi'nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.

Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Du­bai tarihinde rekor denebile­cek cezaya çarptırıldı. Bu ce­za 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zası oldu. Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj'ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Önceki gün Abra­aj'ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj'da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu'nu kara liste­ye aldı.

DEUTSCHE BANK'IN ESKİ CEO'SUYDU

Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nun yö­netiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırı­ma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası, cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu. (Dünya)