CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 15 yılda kamu varlıklarının özelleştirilmesinden elde edilen 60.9 milyar TL tutarındaki gelirin nerelere harcandığının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırmasıyla kamu kurumlarının özelleştirme sonrasındaki işlevleri, mevcut durumları ve özelleştirme politikalarındaki hataların gün ışığına çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU VARLIKLARI MERCEK ALTINA ALINSIN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde, 2003-2018 yıllarında satılan kamu varlıklarını mercek altına alınmasını istedi. Özelleştirmeden elden edilen gelirlerin nerede ve nasıl harcandığı, özelleştirmenin kamuya sağladığı fayda-zarar ilişkisi, topluma etkisi ve özelleştirmelerde yapılan hataların gün ışığını çıkarılması için Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

15 YILDA SATILAN KAMU VARLIKLARI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiler kapsamında, son 15 yıl içinde 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetlerinin, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirildiğini belirterek, “Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun’un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET KAZANIMLARI 60.9 MİLYAR DOLARA SATILDI

Söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamaları tutarının 60,9 milyar ABD Doları olduğunun Maliye Bakanlığınca açıklandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, “ Konuyla ilgili soru önergemizi yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dâhil 58,4 milyar ABD Doları tahsilat yapılmıştır. Devri sağlanan kamu kuruluşlarının mevcut durumları ile buradan sağlanan gelirlerin kullanılış biçimi ve bu işte görevli Özelleştirme İdaresi Başkanlığının süre içindeki masraflarının ne kadar olduğu da incelenerek fayda ve zarar açısından konunun değerlendirilmesinde önemli yarar vardır” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ İŞ ALANLARI KAPANDI YA DA KÜÇÜLDÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde Cumhuriyet dönemi kazanımları tek tek satılarak, önemli iş alanları kapanmış ya da küçülmek zorunda kalmıştır. Bu uygulamalardan amaçlanan faydanın sağlanıp sağlamadığının değerlendirilmesi önem arz eden bir durumdur. Vermiş olduğumuz Meclis Araştırması ile sürecin ve durumun kapsamlı bir biçimde ele alınması, bu yolda yapılan yanlışlar, ihmaller ve hataların gün ışığına çıkarılması amaçlanmıştır.”