CiddiGazete- Avusturya Alevi Toplulukları Federasyonu, "yasal olarak tanınan dini topluluk" olmak için Mart 2009'da resmi kurumlara başvurdu.

CEO'nun diploması patladı! CEO'nun diploması patladı!

Başvurudaki taleplere, Avusturya'daki "İslam Dini Cemaati" olumsuz cevap verilmesini istedi.

ATF ise Aleviliğin İslam'ın dini doktrinine taban tabana zıt olan senkretik (Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi) bir inanç olduğunu savunsa da Avusturya devleti Alevilerin taleplerini reddetti.

Avusturya, Alevi inancının İslam yasası kapsamında tanındığı belirtti.

İSLAM CEMAATİ İTİRAZINI SÜRDÜRDÜ

Avusturya Anayasa Mahkemesi, 1 Aralık 2010'da bu kararı iptal etti.

İslam Cemaati kararı tekrar Anayasa Mahkemesi'ne taşısa da görüşme reddedildi.

Bunun üzerine olay Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme İslam Dini Cemaati'ni haklı buldu. 2019 yılına kadar devam eden bu süreçte Aleviler haksız bulundu. Konu ardından AİHM'e taşındı.

MANEVİ ZARAR TAZMİNATINA HÜKMETTİ

AİHM İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 9. maddesinden yola çıkarak Aleviliğin İslam'dan ayrı bir inanç olduğunu kabul etti.

9. maddedeki şu ifadeler karara dayanak oldu: "Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, dinini veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve tek başına veya başkalarıyla topluca ve kamuya açık veya özel olarak dinini veya inancını ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir."

Ayrıca ATF'ye manevi zarar tazminatı olarak 10 bin euro ve masraf ile giderler için 20 bin euro verilmesine hükmedildi.