CiddiGazete- Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Trafik cezaları beşe katlandı Trafik cezaları beşe katlandı

Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu’nun Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alacak. Bakan yardımcıları ilgili Bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim Kurulu, Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Editör: Hanife Akgün Yalta