CiddiGazete- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından deprem bölgesinde atılan adımları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına yönelik esneklik tanımak amacıyla BDDK düzenlemeleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması, ödemesiz dönem uygulamasının da bankalara bırakılacağının kaydedildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

KREDİ KARTI TAKSİTLERİ

Bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılması.

ASGARİ ÖDEME TUTARI

Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenmesi.

KREDİ KARTI LİMİTİ

Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi.

Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limitinin 2.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltilmesi.

KREDİ KARTI KAPATMA

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususların bankaların inisiyatifine bırakılması.

Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dâhil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkân sağlanması.

ERTELEME SÜRESİ

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmaması.

KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temininin bankaların inisiyatifine bırakılması.

BELGE VERME SÜRELERİ

Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin sürelerin deprem bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatılması.

GAYRİMENKUL TEMİNATLARI

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili sürelerin ertelenmesi.

VADE VE TAKSİT SINIRI

Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esnekliklerin 01.01.2024 tarihine kadar uzatılması.

KİMLİK DOĞRULAMA SÜRECİ

Telefon bankacılığı işlemlerinde, kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgilerin kullanılarak kimlik doğrulama işleminin hayata geçirilmesi.

TEMASSIZ ÖDEME

Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacağı ilk temassız işlemlerinde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler için mevcut uygulamanın sürdürülmesi.

BANKALARA DÜZENLEME

Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat’tan 1 Ocak 2024’e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması.

Emekliye maaş ve ikramiye oyunu Emekliye maaş ve ikramiye oyunu

YÜKSEK RİSK AĞIRLIKLARI

Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına Kurul tarafından karar verilmiştir.

MOBİL ŞUBELER

Kamu bankaları tarafından bölgeye yardım ulaştırılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderilmiştir.

BORÇLAR 6 AY ÖTELENECEK

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verilmiştir.

ORTAK ATM'LERDEN ÜCRETSİZ İŞLEM

Ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine yönelik karar alınmıştır.

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılmasına karar vermiştir.