BDDK'dan flaş sınırlandırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı karara göre, bankaların yurt dışındaki bankalarla yapabileceği TL işlemler sınırlandırıldı

BDDK'dan flaş sınırlandırma

CiddiGazete- BDDK’tan yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır” denildi.

Belirli bir sınırlamanın getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar

ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

- Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına,

- Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına

- Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir.

YORUM EKLE