CiddiGazete- Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen illerde bugünden itibaren alınmaya başlanacak başvurular için detayları açıkladı.

PİLOT UYGULAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Hesabı Ahirete kaldı Hesabı Ahirete kaldı

Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular bugün (15 Şubat 2024) itibarıyla www.aile.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 6 Şubat 2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekiyor. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.