CiddiGazete- Yabancı ilaç şirketlerinin Türkiye'ye gönderdikleri ilaçları kesmesine neden olacak kritik bir gelişme yaşandı.

Yabancı ilaç firmaları, ilaçta kullanılan euro kurunu düşük bularak birçok ilacı Türkiye'ye satmaktan vazgeçmişti. Piyasada ilaç krizinin yaşanmasına neden olacak kritik bir gelişme yaşandı.

İlaçların fiyatlandırılmasında 2023 yılında belirlenen euro/TL değeri 2024'te de uygulanacak.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden euro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla", bu karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.

10 Kasım'da çiğ köfte partisi 10 Kasım'da çiğ köfte partisi

Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.