CiddiGazete- Müşterek Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararının iptali istemiyle Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya İyi Parti tarafından cevap dilekçesi sunuldu.

Parti sekreteri Uğur Poyraz tarafından yetkilendirilen Av. Metehan Kutlu ve Av. Mustafa Tolga Öztürk'ün imzalarını taşıyan cevap dilekçesinde, Özdağ'ın partiden ihracı savunuldu.

Özdağ'ın Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları nedeniyle ihracını talep eden il başkanlarının dilekçe örneklerinin de yer aldığı cevap dilekçesinde, Özdağ'ın disipline sevk işleminin genel başkan tarafından uygun bulunduğuna dair şerhin olduğu ifade edildi.

ÖZDAĞ, DAVA DİLEKÇESİNDE PARA İSTEMEDİ

Ümit Özdağ'ın dava dilekçesinde yargılama giderleri ve avukatlık ücreti talep edilmemiş iken İYİ Parti'nin avukatlarının dava sonunda haklı çıkmaları halinde vekalet ücreti talep ettiği de görüldü.

DURUŞMA 13 OCAK'TA OLACAK

Bilindiği üzere, parti tüzüğünde Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi doğrudan genel başkana ya da Genel İdare Kurulu'na ait bulunuyor. Disipline sevk işleminin usule ve şekle aykırı yapılması halinde karar iptal ediliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'nun mahkemeye tanıdığı yetki uyarınca, iptale konu ihraç kararını esastan değil, usul ve şekil yönünden incelenip karara bağlanacak.

İyi Parti'den disiplin dosyasının ve parti tüzüğünün de mahkemeye gönderilmesinin istendiği davanın duruşması 13 Ocak'ta yapılacak.