CiddiGazete- Salgın ve ekonomik krizin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkisi araştırıldı. İlginç verilerin paylaşıldığı çalışmada kadın sağlıkçıların yüzde 78'i borçlu çıkarken, çalışanlar elektrik doğalgaz ve gıda harcamalarında kısıntıya gittiklerini belirtti. Gündelik yaşamın devamı için yüzde 78.1'i borçlanmak durumunda kaldıklarını söylerken, çalışanlardan kredi kullananların oranı ise yüzde 84.4 oldu.

GELECEK KAYGISI

Salgın ile birlikte kamuda sağlık hizmetlerinde çalışanlar açısından güvencesiz çalışma ve gelecek kaygısı yurt dışında çalışma ve istifa etme öne çıkıyor. Sağlık emekçilerinin yüzde 82.3'ü, işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğunu bildirilirken, işyerlerinde şiddete uğrayan, fazla mesaiye kalan, görevleri dışında işlerde çalıştırılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 57'si ise yurt dışında çalışmak istediğini belirtti. Bu gruptakilerin yüzde 15.4'ü yakın zamanda yurt dışında çalışmakla ilgili hazırlığa başladığını söylerken, yüzde 20.5'i de görevinden istifa etmeyi düşünüyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ALAMIYORLAR

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, araştırma sonuçlarını şu ifadelerle değerlendirdi: "Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınların en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Her 10 kadın sağlık çalışanından 8'inin gelecek kaygısı bulunmaktadır. Pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'i psikolojik destek almak istemiş ancak yeterli ekonomik güce sahip olmadığı için bunu başaramamıştır. Yarısından fazlası yurt dışında çalışmak istemektedir. Umudu tükenen sağlık çalışanları geleceğini yurt dışında aramaktadır."