CiddiGazete- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin, Kanal İstanbul birinci etap projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına yaptıkları itirazları yerinde bularak iptal ettiğini duyurdu.

MADEN FACİASI

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Yeşil İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı”nda konuşan İmamoğlu, sözlerine Erzincan İliç’te altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılmasını dileyerek başladı.

İmamoğlu, “Gözü yaşlı annelerin acısını paylaşıyorum. Umarım açıklanandan daha büyük bir felaketle karşı karşıya değiliz. Tabii şunu söylemek lazım. Dün yaşanan bu felaket, öyle kolayca geçiştirilecek bir olay değil. Kamuoyunun da öğrendiği gibi, bu madende oluşan gelişmeler, süreci buraya taşıdı. Bu yönüyle yaşanan bu felaketin en üst seviyede sorgulanması şarttır” dedi.

KANAL İSTANBUL

Zalimsin diyorsam söyleten sensin Zalimsin diyorsam söyleten sensin

Konuşmasının devamında “Yeşil İstanbul” projeleri ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkındaki mahkeme kararına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Dün akşam itibariyle, İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul birinci etap projesine ilişkin yaptığımız 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme, planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi: ‘Plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediği, nüfus hesabının eksik yapıldığı, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığı, plan notlarının niçin değiştirildiğine dair yeterli teknik açıklama olmadığı için… ‘hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı ve açıkçası planları iptal etti. Bu karar elbette kesin değil, idare mahkeme kararı olduğu için. Kararın gereklerinin, 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar, Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Tabii sadece dün tarafımıza ulaşan bu karar değil, özellikle ana davalarımızın hem idari mahkemelerde hem de Danıştay'da sürdüğünü de buradan belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz.”

MAHKEME KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği, İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleriyle plan değişikliğinin iptalini istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti. 2023/3120 numaralı kararda “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Kararda dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde dava konusu planın payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği belirtildi. Bu durumun dava konusu plan değişiklikleri için nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı kaydedildi.

Yine plan değişikliklerinin bilirkişi raporunda bu hususa yönelik yapılan açıklamalar kapsamında nüfus hesapları yönünden eksikler içerdiği, değişen yol güzergahına bağlı olarak genişleyen ve yeni önerilen donatı alanları hakkında yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirlendi.

Öte yandan İBB’nin Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci devam ediyor. ÇED davası da Danıştay'da görülüyor.