Kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 122 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,6 artarak 122 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,2 artışla 68,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4,2 yükselişle 53 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, martta 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 16,5 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6 artışla 20,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,6 yükselişle 17,2 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, martta geçen yıl sonuna göre yüzde 10,1 artarak 14,5 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, martta 2017 sonuna göre yüzde 3,3'lük artışla 42 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu martta geçen yıl sonuna göre yüzde 8,7 artarak 24 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 yükselerek 97,9 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 2,4 artarak 52,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 4,1 yükselerek 67,4 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 23,4 artışla mart sonunda 137 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 51,1'inin dolar, yüzde 31'inin avro, yüzde 15'inin TL ve yüzde 2,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,4 milyar dolarlık kısmı,Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 18, Merkez Bankasının payı yüzde 0,4 ve özel sektörün payı ise yüzde 81,6 oldu.