"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan "Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir" ibaresine, "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez" ifadesi eklendi.

Yönetmeliğin 6'ncı maddesine, "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez" fıkrası eklenirken, 14'üncü maddesinin birinci fıkrasına da, "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna" ibaresi eklenerek değiştirildi.

Yönetmeliğin 21'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirildi:

a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenen özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir."

Yönetmeliğin 22'nci maddesine ise "Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir. 

Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir" fıkraları eklendi.