Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza

CiddiGazete- "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi.

Kur korumalı ya da döviz hesaplarından TL'ye çevrilen mevduata stopaj sıfır olacak.

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi.

1 yıla kadar vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

1 yıldan uzun vadelerde stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.