'Dijital Faşizm' kavramı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında kullandığı "dijital faşizm" kavramını SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yorumladı

'Dijital Faşizm' kavramı nedir?

CiddiGazete- SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında kullandığı "dijital faşizm" kavramıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

FAŞİST HAREKETLER DİJİTAL PLATFORMLARA TAŞINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak' temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Konuşmasında dijital faşizme karşı çözüm yolları aranması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan dijital faşizm kavramının özelliklerini paylaştı.

DİJİTAL FAŞİZME ETNİK, DİNİ, SOSYAL VE SİYASİ ALANLARDA SIKLIKLA RASTLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya şirketlerine de dikkat çektiği konuşmasının ardından, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu şirketler hakkında “Teknolojinin gelişimi ve tüm alanlarda yaşanan dijital dönüşüm ile bireyler varoluşun ve demokrasinin, büyük veri analizi ve yapay zekalar ile nasıl kolaylaştığına ve güçlendiğine inanırken, bu sistemler sayesinde yılda on milyarlarca dolar kazanan çok güçlü birkaç şirket bulunmaktadır. Ancak bireyler, dijitalleşmenin demokrasiyi güçlendirdiğini düşünürken paylaştıkları kişisel veriler ile aslında bu birkaç şirketin oluşturduğu veri setlerine erişebilen devletlerin totaliter bir rejim kurmasına aracılık etmektedir” açıklamalarında bulundu.

İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte kitlelerin kendi manipülasyonlarını yaratabilmesinin dijital faşizmi ortaya çıkardığını belirten Eraslan, “Asırlardır özellikle etnik, dini, sosyal ve siyasi alanlarda kendini gösteren faşizm, sosyal medya platformlarının ortaya çıkışıyla dijital platformlara taşınmıştır. Dijital faşizm; merkezi olmayan, dijital olarak örgütlenmiş kitlelerin belirli amaçlar uğruna manipülasyon uyguladıkları, oldukça akışkan ve farklı noktalar içeren bir faşizm çeşididir.” olarak dijital faşizmi tanımladı.

DİJİTAL FAŞİZMİN BELLİ BİR MERKEZİ BULUNMUYOR

Sosyal medya platformlarında dijital faşizme sıklıkla rastlanıyor. Dijital faşizmin birçok özelliğinin bulunduğunu belirten Eraslan, özellikleri şöyle sıraladı:

- Kitleler internet ortamında toplanarak bireyler üzerinde kontrol sağlamaktadır, dijital çağda veri gözetleme ve kontrol etme olanağı küresel bir boyuta ulaşmıştır.

- Dijital faşizmin belirli bir merkezi yoktur. Kullanıcılar ortak sanal platformlarda bir araya gelmektedir.

- Propaganda ve sansür uygulamalarına sıklıkla yer verilir. Özellikle etnik, dini ve siyasi konulara sıklıkla yer verilir.

- Dijital platformlarda kitlelerin çoğunluk gücünü kullanarak gerçekler çarptırılmakta veya var olan korkuların tetiklenmesine yönelik algı yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

- Kitleleri belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçmeye zorlamanın bir sonucu olarak

dijital aktivizm hareketlerinde artış yaşanmasına sebep olmaktadır.

- Bireylerin dijital ortamlarda paylaştıkları veriler sayesinde duygu ve düşünceleri analiz

ederek davranışlar manipüle edilebilir bir hale getirilmektedir.

- Empoze edilmek istenen fikirlere karşıt görüş bildiren kitlelere yönelik siber zorbalık

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

- Dijital faşizme bireyler özne değil, nesnedir. Gruplar bireyleri nesne kılmak için uğraş

verirler.

YORUM EKLE