Hangi ilçe başkanı daha başarılı!

Sonar, yerel seçimlerin birinci yıldönümünde İstanbul hariç, 20 büyükşehirdeki nüfusu yüksek olan 147 ilçenin belediye başkanlarının başarı oranları belirledi

Hangi ilçe başkanı daha başarılı!

CiddiGazete- Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden SONAR, yerel seçimlerin birinci yıldönümünde İstanbul hariç, 20 büyükşehirdeki nüfusu yüksek olan 147 ilçenin belediye başkanlarının başarı oranlarını belirledi.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Anket çalışmasıyla ilgili SONAR'ın abonelerine geçtiği bilgi notunda şu ifadeler kullanıldı:

Sonar, "rapor aboneleri" için, üç ayda bir çeşitli konularda araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu bölüm de söz konusu araştırmadan alınmıştır ve en geniş kapsamlı yerel seçim bulgularını kapsamaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek için, söz konusu rapordan alınan bu bulgular sahası itibarıyla da son 4 yıl içinde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı çalışmayı içermektedir.

Gerçekleştirilen araştırmaya göre 31 Mart 2019 tarihinde seçilen belediye başkanları kendi ilçelerinde sorgulanmış ve başarı oranları saptanmıştır.

ARAŞTIRMANIN YAPISI

Araştırma; 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak İstanbul hariç, nüfusu yüksek 20 Büyükşehir’in 333 ilçesinin 147’sinde (nüfusu görece yüksek) gerçekleştirilmiştir. Bu 147 ilçeden 27 tanesinde 1000 ila 1200 (ortalama) yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. 120 ilçede ise ortalama 400 telefon anketi (CATİ) yapılmıştır.

Genel ortalamada cinsiyet ve yaş kotaları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun tespitleri ve verileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam (CATİ + yüz yüze) 78.060 anket yapılmıştır. Anket, İstanbul hariç nüfusu yüksek olan 20 Büyükşehir’in toplam 333 ilçesinin 147’sinde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişiler ile yapılmıştır. Yaş ve cinsiyet kotaları da yine TÜİK’in önceden saptadığı veriler baz alınarak uygulanmıştır. (50.9% kadın ve 49.1% erkek)

Araştırmanın bazı ilçeler bazında hata payı, 95% güven sınırında (%) +/- 1,99, bazı ilçelerde ise 95% güven sınırında (%) +/- 2,90’dır.

İŞTE O ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR:

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 00:45
YORUM EKLE