CiddiGazete- 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. İkinci toplantı, 14 Aralık’ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), dünkü Komisyon toplantısından önce Başkanlar Kurulu’nu topladı. Kurul, toplantının ardından bir bildiri yayımlandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

SATIN ALMA GÜCÜ

1-Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine bugün toplanmaktadır. Komisyon 15 üyeden oluşmakta ve yapısı gereği bunların 5’i işçi temsilcisi olmaktadır. Asgari ücret, işçiler ve aileleri için asgari bir yaşam seviyesini sağlayacak ücrettir. Anayasamız, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gereğine yer vermektedir. Çalışanların geçim şartları, Konfederasyonumuz tarafından 35 yıldan bu yana sürdürülen çalışmayla ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret belirlenirken öncelikle insana yakışır bir yaşamı sağlayacak tutarın temel alınmasını, buna refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satın alma gücünün korunması gerektiğini savunmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile Başkanlar Kurulu tarafından değerlendirilecek ve gelişmelere göre karar verilecektir.

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2-İşçi ve ailesinin çoğu zaman tek geliri olan asgari ücretin “vergi dışı bırakılması” 2022 yılından itibaren, işçi sınıfının ortak talebi olarak sağlanmıştır. Ancak, “vergi sorunu” ücretli çalışanlar için yakıcı olmaya devam etmektedir. Ücretli çalışanlar üzerinde doğrudan gelir ve dolaylı olarak harcamalarından kaynaklanan ağır vergi yükü bulunmaktadır. Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve oranlar çalışanları mağdur etmektedir. İşçilerin yılın başında aldığı net ücreti ilerleyen aylarda, vergi dilimlerindeki düzenleme nedeniyle, giderek azalmaktadır. Toplu iş sözleşmesiyle alınan ücret zamları bu nedenle anlamını kaybetmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin vergi nedeniyle uğradıkları gelir kaybının önüne geçilmesi için düzenleme yapılmasını acil olarak talep etmektedir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vergide adalet sağlanmalı, gelir vergisi tarifesi ve oranı ücretliler lehine değiştirilmelidir.

TAŞERON İŞÇİ SORUNU

3-Kamuda halen taşeron işçisi çalıştırılmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) düzenlemesi dışında bırakılan işçilerin bir an önce kamuda kadroya alınmasını, kamuda taşeron işçisi sorununun çözüme kavuşturulması talebini yinelemektedir. Başta KİT’ler olmak üzere özel bütçeli kuruluşlar, hizmet alım işleri, danışmanlık ve mal alım ve benzeri ihalelerde, işçilik maliyetinin yüzde 70’in altında kaldığı (kiralık araç şoförleri, yemekhane, diş protez vb.) yerlerde çalışanlar, hastane bilgi sistemi, hastane sterilizasyon hismetleri, çağrı merkezi hizmetleri ile kamu dışı aile sağlık çalışaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Aynı şekilde, belediye şirket işçileri sürekli kadroya alınmalı ve özlük hakları verilmelidir.

Çalışma hayatının devam eden sorunu olan “geçici işçi” konusu da artık çözüme kavuşturulmalıdır.

4-Emekli ve kamu çalışanlarının maaş promosyonuyla ilgili düzenleme kapsamına özel kesim çalışanları da alınmalı, bir alt limit belirlenerek mağdur olmaları önlenmelidir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

5-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu kesiminde 2023 yılında bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin birlikte yürütülmesi hususunu ve uygulanacak politikayı değerlendirmiştir.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME

Motorinin litre fiyatı 25 TL'ye dayandı Motorinin litre fiyatı 25 TL'ye dayandı

6-Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm çalışanların sendikal örgütlenme haklarını etkin olarak kullanması çağrısını yinelemekte, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemekte ve katkı vermektedir.