CiddiGazete- Ağrı Sulh Ceza Hakimliği, bu sayfada yer alan habere erişim engeli kararı vermiştir.

Ağru Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı şöyle:

T.C. AĞRI SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2023/5115 D.İş

T.C.

AĞRI

Maden faciası operasyonu Maden faciası operasyonu

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2023/5115 D.İş

HAKİM: Mehmet DOĞAN 219111

KATİP: Ayşegül BAYDOĞAN 96240

Talepte bulunan Erkan Kösedağ vekili Av. Tuğba Kösedağ ve Av. Muhammet Ali Kösedağ 26/12/2023 tarihli dilekçesiyle müvekkili hakkında onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek şekilde paylaşım yaptığı tespit edilen ve dilekçelerinde adresleri yazılan internet ve haber sitelerindeki paylaşımlara erişimin engellenmesi talep ettiği görülmekle talep dilekçesi ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talepte bulunan vekillerinin sunduğu dilekçede özetle; müvekkili hakkında Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin 22/12/2023 tarihli 2023/5049 D.İş sayılı dosyası ile 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. Yayımların yapılmasının yasaklanmasına karar verildiğini, buna rağmen sosyal medya platformaları üzerinden kim tarafından kime gönderildiği belli olmayan bir takım mesaj içerikleri üzerinden suçlama topluma cinsel istismar olarak servis edilerek toplumda algı oluşturup müvekkil ile aynı soyadı taşıyan başka aynı soyada sahip olan aynı aileye mensup biz avukatları, ailede okula giden çocukları ve çeşitli yerlerde çalışan aynı soyada sahip aile mensuplarının kişilik haklarının zedelendiğini, müvekkilinin tutuklandığını, müvekkilin adı soyadı konumu ve yanlış suçlama ile paylaşımlar yapılarak müvekkilin başta kendisi olmak üzere aynı soyada sahip aile üyelerinin kişilik haklarını zedelendiğini, belirtilen URL adreslerine erişimin engellenmesini talep ettiği görülmüştür.

Başvuran vekilinin dilekçesi, dosya içerisinde örneği bulunan bahse konu paylaşım içeriği ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesinde "İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir." hükmünün mevcut olduğu, talep dilekçesinde de ifade edildiği gibi Hakimliğimizce söz konusu olay hakkında 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayımlarının yapılmasının yasaklanmasına karar verildiğini, olay sebebiyle Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği, bu sebeple bu tür haber ve paylaşımların soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olabileceği gibi talepte talep edenin kişilik haklarına zarar verici nitelikte olduğu tespit edildiğinden, usul ve yasaya uygun talebin kabulü ile, başvuruda bulunanın aşağıda yazılı internet alan adreslerindeki haber ve paylaşımlara 5651 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği erişimin engellenmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Talepte bulunan Erkan Kösedağ vekillerinin müvekkili hakkındaki birtakım haber ve paylaşımlara erişimin engellenmesine yönelik talebinin KABULÜ İLE, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi gereğince;

....

Şeklindeki URL adreslerine ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

2-)Kararın bir örneğinin gereği için ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİNE GÖNDERİLMESİNE,

3-)Kararın talep eden vekiline TEBLİĞİNE,

Dair, dosyanın incelemesi sonucuda 6445 sayılı yasının 74. Maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 267, 268. Maddeleri gereğince ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Patnos Sulh Ceza Hakimliği'nde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 27/12/2023

Katip 96240

e-imzalıdır.