CiddiGazete- Yargıtay'ın kararıyla tahliye edilmeyen TİP Hatay Mİlletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin basın açıklaması yapan Anayasa Mahkemesi (AYM), ikinci "tahliye" kararının gerekçesini de Resmi Gazete'de yayımladı.

2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle AYM'ye bireysel başvuru imkanının getirdiği belirtilen kararda "Yapılan düzenlemeyle bireysel başvuruları inceleme görevi verilmek suretiyle Anayasa Mahkemesi'ne özgürlükleri koruma ve yükseltme misyonru da yüklenmektedir" ifadelyeri yer aldı.

Karara AYM üyeleri İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal'ın ortak "karşı oy" gerekçesi yazdı.

"İÇTİHADİ YOL GÖSTERİCİLİĞİ TARTIŞMASIZDIR"

AYM gerekçesinde, Yargıtay'a kendi kararıyla cevap verdi.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvurular üzerine verdiği kararların Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 28.04.2015 tarihli kararına atıf yaptı:

AKP'liler Keban'da karakolluk oldular AKP'liler Keban'da karakolluk oldular

"Anayasa Mahkemesi'nin diğer kararları gibi, bireysel başvuruları inceleyen bölüm kararları da yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. Bu itibarla Anayasa Mahkemesi'nin emsal niteliğindeki bu kararı karşısında mevcut içtihadların yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir.' şeklinde açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve içtihadi anlamda yol gösterici niteliği tartışmasızdır."

AYM, akşam saatlerinde de Can Atalay dosyasına ilişkin web sitesinden açıklama yapmış, "Yargıtay'ın Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırı" demişti.