Tek bir imza ile yapı ruhsatı

Yapı ruhsatlarında daha önce yaklaşık 20 imza yer alırken Cumhurbaşkanlığı 100 günlük acil eylem planı uyarınca yapılan düzenlemeyle imza sayısı bire düşürüldü

Tek bir imza ile yapı ruhsatı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklikle yapı ruhsatlarında yer alan imza sayısı 20'den bire düşürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yapı ruhsatlarında daha önce yaklaşık 20 imza yer alırken bürokrasinin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı 100 günlük acil eylem planı kapsamında yapılan düzenlemeyle imza sayısı bire düşürüldü.

Bundan böyle yapı ruhsatlarında, onay makamı olan idarenin imzası yer alacak. Başka imzaya gerek kalmadan ruhsatlar düzenlenecek.

Ayrıca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin daha önce TSE tarafından hazırlanan standart formlar, yönetmelik ekine de konuldu.

Yapılan diğer bir düzenlemeyle maddenin yayımı tarihinden itibaren ilk defa imar planı yapılacak yapılaşmamış alanlardaki ve yoldan 3,5 metre ve daha düşük parsellerde yapılacak binaların 0.00 kotu yola göre değil, binanın parsele oturan en düşük 2 kotunun ortalamasına göre belirlenecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk düzenlemeyle gecikmelerin önüne geçilerek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunulacak.

İkinci düzenlemeyle ise yoldan düşük arazilerde, binaların, yol cephesinde 4-5 katlıyken arka cephede 7-8 katlı olmasının, dolayısıyla planda belirlenenden daha fazla yapılaşmanın ve eğim nedeniyle bazı binaların daha alt kotlardaki diğer binaları gölgelemesinin önüne geçilecek.

YORUM EKLE