CiddiGazete- Milletvekili sıralarının satıldığı iddiasıyla gündem olan İyi Parti, hazinenin siyasi partilere yaptığı yardıma denk gelen bir hesap bilançosu paylaştı.

İyi Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı imzasıyla gönderilen bilançonun sunumunda şu ifadeler kullanıldı:

- Malumlarınız olduğu üzere bir süredir bazı basın-yayın organlarında partimizin gelir ve giderleri konusunda gerçek olmayan bilgiler üzerinden tartışmalar yapılmaktadır.

- Partimizin Merkez Teşkilatının tüm mali işlemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Parti Tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

- Partimizin kesin hesap özeti kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmektedir.

- Tüm siyasi partilerimiz gibi İYİ Parti'miz de Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği üzere Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Anayasa Mahkemesi'nin denetimi Sayıştay eliyle yerine getirilmektedir.

Ümit Özdağ 1 Temmuz'u not aldı Ümit Özdağ 1 Temmuz'u not aldı

- Önceki yıllara ait denetimlerin sonucunda, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu hükmüne yer verilmiştir.

- Kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaf bir görev anlayışı çerçevesinde partimizin 1.1.2023-17.11.2023 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerine ilişkin özet bilanço Ek'te kamuoyumuzun bilgilerine sunulmuştur.

Ekran Resmi 2023-11-20 12.49.57

Editör: İbrahim KANBUR