CiddiGazete- Televizyon yorumcusu ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir televizyon programında İYİ Parti'yle ilgili iddiaları üzerine, İyi Parti Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz, "suçu bildirmeme ve iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Avukatının Uğur Poyraz adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş olduğu suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

Barış Yarkadaş, 05.09.2022 tarihinde tv100 kanalında katıldığı "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında; müvekkilimin Kurucular Kurulu Üyesi, Genel İdare Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü İYİ Partiyi ve İYİ Parti yöneticilerini kastederek aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Programın 2 saat 16. dakikasında;

"... İYİ Partinin gereksiz yere bu milliyetçilik gösterisinin içine girmesini anlayamadım..." demek suretiyle doğrudan İYİ Parti ve İYİ Parti yöneticilerini kastederek;

"... şimdi siz HDP'li seçmenden yerel seçimde, HDP'li seçmenin oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısı ile seçilen Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz Büyükşehir Belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler, konuşturmasınlar beni. HDP’lilerin verdikleri oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP’yi meşru saymıyoruz..."

Programın 2 saat 42. dakikasında;

"... Kardeşim, HDP'lilerin oyları ile seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, orada dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız ihaleler alıyorsa burada bir sorun yok da HDP'li bakan olunca mı sorun oluyor..."

Barış Yarkadaş, yukarıdaki açıklamaları ile;

- Büyükşehir Belediyelerinden, İl ve İlçe Belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin "yakın çevrelerinin" ihale aldıklarını,

- Bunları tek tek bildiğini, "bana söyletmesinler, konuşturmasınlar" vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu,

- Belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını,

- İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir.

"İhale dağıtılması" iki taraflı bir durumdur. Yani hem ihaleyi yapan belediyelerin Başkanlarını ve idari kadrolarını hem de dağıtılan ihaleleri alanları kapsar.

Barış Yarkadaş'ın "Tek tek biliyorum, söyletmesinler, konuşturmasınlar" beyanı; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa açıkça aykırı ihaleleri ve TCK 235 ve devamında yer alan "İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna" ilişkin bilgisi olduğu anlamını taşır.

4734 Sayılı Yasaya muhalefet ile TCK 235 ve devamında düzenlenen “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarını yetkili makamlara bildirmemek Türk Ceza Kanunumuzda 278. maddede düzenlenen "Suçu Bildirmeme" suçunu oluşturmaktadır.

İşlenmekte olan ve/veya işlenmiş olan suçların tek tek bilinmesi ancak söylenmemesi ve konuşulmaması TCK 278. maddesinde düzenlenen "Suçu Bildirmeme" suçunun maddi ve manevi unsuru oluşturmaktadır.

Barış Yarkadaş'ın bu beyanı müvekkilim dahil olmak üzere İYİ Parti'nin tüm yöneticilerini ve yetkililerini kapsamaktadır.

İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini de yürüten bir hukukçu olan müvekkilim ve ailesi Barış Yarkadaş'ın bu ifadeleri sebebi ile kamuoyunda zan altında kalmışlardır.

Barış Yarkadaş tarafından, şikayetimize konu beyanlarına ilişkin bir bilgi, belge sunulamadığı takdirde de bu sefer de TCK 267/1’de düzenlenen "İftira" suçu oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

Netice ve Talep:

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız, Sayın Başsavcılığınız tarafından da resen dikkate alınacak nedenlerle;

- Barış Yarkadaş'ın katıldığı tv programındaki beyanlarının titizlikle araştırılmasını,

- "İhale Dağıtmak" beyanı esas alınarak 4734 Sayılı Yasaya muhalefet ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını "tek tek bilinmesine rağmen söylemeyerek ve konuşmayarak" yetkili makamları bilgilendirmediği için TCK 278. madde gereği "Suç Bildirmeme" suçundan,

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı istifa etti Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı istifa etti

- Tek tek bilmiyor, söyleyecek ve konuşacak bir bilgisi ve belgesi olmadığı takdirde de TCK 278. maddesinde "Suçu Bildirmeme" suçu oluşmayacağı için TCK 267/1’de düzenlenen "İftira" suçundan cezalandırılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.