Yahnici'den ilginç 'anket' yorumu

21. dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülend Yahnici, Ocak-Şubat aylarında yayımlanan anket sonuçlarını, yarım asırlık siyasi tecrübesiyle harmanlayarak yorumladı

Yahnici'den ilginç 'anket' yorumu

CiddiGazete- 21. dönem Ankara Milletvekili, Türk milliyetçilerinin yakından tanıdığı isimlerden Şevket Bülend Yahnici, Ocak ve Şubat aylarında yayımlanan siyasi anket sonuçlarını yorumladı. Yahnici, Cumhur İttifakı'ndan kopan oyların aynı oranda Millet İttifakı'na yansımadığını ifade etti. İşte Şevket Bülend Yahnici'nin ilginç yorumu:

Metropol

Gezici

Artıbir

AR-G

Area

Aksoy

ORC

Avrasya

MAK

IEA

TEAM

AKAM

Yöneylem

Sosyopolitik.

Yukarıda sıralamakta olduğum liste, Türkiye'de anket çalışmaları yapmakta olan şirketlerin en belli başlılarına ait bir isim sıralamasıdır. Elbette bunlardan başka da "meşhur" denecek şirket/şirketler yok değildir. Ancak, yukardaki listenin müşterek bir özelliği, bu şirketlerin şu son birkaç gün içinde 2022 yılı başlangıç (ocak-şubat) anketleri yaparak birbiri ardısıra neticeleri açıklamış olmalarıdır.

Bütün bu anketlerde elde edilen veriler üzerine yazılı medyada, sosyal medyada ve TV'lerde çarşaf çarşaf program ve yorumlar yapıldığını görüyoruz.

Bütün bu anketlerde hiçbir kimsenin aksini iddia edemeyeceği kadar açık-net tespitler olduğu gözlemlenmektedir.

Ben yarım asırdır, siyasetin tavrına dair en iyi anketin akli başında olan ve akıl, mantık ve izanla düşünüp, hareket eden bir siyasetçinin tespitleri olabileceğini düşünürüm.

İyi ve tecrübeli bir siyaset okuyucusunun ankete ihtiyacı olmayacağını düşünürüm. (Tabii ki, bu benim şahsi tavrım, tutumumdur) Ancak, siyaset bilimi için bu anket müessesesi önem arzeder bir hale gelmiş bulunuyor. Bazı anketlerin, anketi finanse eden yapı istikametinde raporlama yapmasından tutunuz; anket şirketinin yakınlık duyduğu siyasi düşünce ya da parti/partiler yönünde taraflı davranması; objektif bir netice ortaya koyma yerine, raporun şu veya bu sebeple tarafgirane olması -veya- yönlendiricilik taşıması gibi konular, her açıklanan anket sonrası işine gelen ve gelmeyenlerin tartıştığı hususlar olagelmiştir.

Ocak-Şubat 2022 anketi olarak kamuoyuna açıklanan ve yorumlanmakta olan bütün anketlerde "tartışmasız" denecek müşterek tespitler vardır. Anket şirketleri içinde sağcısı, solcusu, liberali, demokratı, CHP'ye, İyi Parti'ye, AKP'ye yakın olanları; içinden "cumhur" veya "millet" ittifakı başarılı olsa diye geçirenlerinin bulunduğu bilinmektedir.

Bütün anketlerin üzerinde (rakamlardaki farklılıklar hariç) ittifak halinde olduğu hususlar şöyle sıralanabilir:

- "Cumhur İttifakı" tarafı oy kaybetmektedir.

- "Millet İttifakı" partilerinde az da olsa bir yükseliş görülmektedir ancak AKP ve MHP'den kopması muhtemel oyların "Millet İttifakı" omurgasını oluşturan iki partiye yöneldiği (CHP ve İYİ) söylenemez.

- "Kararsız" denecek seçmen sayısı şişmekte, %15'leri geçer hale gelmektedir.

- Ekonomideki çöküş ve başarısızlık hali, vatandaşı "cumhur"dan uzaklaştırmaktadır; ancak bu kitle "Millet İttifakı" partilerine yönelmekten adeta çekinmekte, hatta korkmaktadır.

- Bileşik kaplar diyebileceğimiz sistemin "cumhur" tarafından boşalan sıvı, öteki tarafı (Millet İttifakı) yükseltmemekte; kabın dibinde toplanmaktadır.

Anketlerin ortaya koyduğu gerçek şu gözüküyor:

Ekonomik sıkıntı ve gerçeklerin bunalttığı halk, AKP'den ve MHP'den sıtkını sıyırmış duruma gelmişse de hala CHP ve İYİ'ye, ya da diğerlerine yönlenmeye ve diğerlerini kabule (oy vermeye) hazır değil...

Bütün bu durumdan şahsen benim çıkardığım netice şudur: "Cumhur" çözülmektedir.

"Millet ittifaki" bu çözülmeyi değerlendirebilir ise yüzde 50'yi aşabilecektir. Sıfır hata ile yürümek mecburiyeti var. CHP ve İyi Parti'nin inandırıcılığı çok önemli... (Kararsızları ikna etmek şart.)

CHP ve İyi Parti cephesi sadece cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50'yi aşmak mecburiyetinde değildir; parlamento oyunda da en az yüzde 45'i bu iki parti oyu yakalamak zorundadır. Deva, Gelecek Partisi, DP, Saadet oylarının hala "bileşik kabın" bu yanı için -Millet İttifakı açısından- büyük bir önem arzetmemekte olduğu anketlerin ortaya koyduğu bir gerçek gibi gözüküyor.

Bu partilerin AKP ve MHP'den çözülmesi muhtemel (kararsız) oyları devşirmelerinin -belki de şimdilik- zor olduğu anlaşılıyor.

Anketlerin hepsinde ortaya çıkan müşterek neticeler diyorduk...

Bir netice daha var ki, aslında çok önemli ve belki de gelecek dönemde siyasetin yönünü ve nabzını değiştirmeye aday bir konu.

Anketçilerin, yorumcuların gözden kaçırdıkları çok önemli bir konu var.

Olaya ağırlıklı olarak ekonomik açıdan bakarak değerlendirmeler yapılmakta... Halkın canına tak dediği için Cumhur tarafından uzaklaşmaya hazırlandığı düşünülüyor.

"Vatan, millet, Sakarya, din, iman" gibi Cumhurun bugünlere kadar kazanmada kullandığı argümanlar artık aleyhine dönmüştür. Hem AKP tabanı, hem de MHP'liler ahlaki çöküntü, yolsuzluk, milli ve manevi değerlerin süratle yok olması, mukaddesatla alay edilir işler dolayısıyla ve söylenen yalanlar karşısında ufak ufak da olsa uyanmakta; az da olsa insafla düşünüp aklını başına toplamaya başlamaktadırlar.

Ben bu sebeple Cumhur'dan vazgeçmeye karar veren insanlarımızın sayısının süratle artacağına inanıyorum. Özellikle 20 senedir AKP kuyusundan su içmeye zorlanan "Oyunuzu hilale değil, Bilal'e verin" denen Türk milliyetçisi kardeşlerimin titreyip kendilerine döneceklerine inanmak istiyorum.

"Tabelalardan TC'yi nasıl sildik, Andımızı nasıl kaldırdık; Apo'nun mektubuyla, Osman'ın mesajıyla nasıl oy istedik; nasıl bu kadar döndük; döne döne dönmekten mecalimiz kalmadı" diyen bir tabanın isyan etmekte olduğunu hissediyorum. (Bu hissiyat... Ankete ihtiyaç yok ki...)

Nitekim; Ocak-Şubat 2022'ye ait bütün şirketlerin müşterek tespiti benim bu şahsı düşünce ve kanaatimi doğrular niteliktedir. Benim 50 yılımı verdiğim ve geçenlerde ihraç edildiğim partim, bütün anketlerde büyük düşüş gösteriyor. Çoğunda yüzde 5'lerin altında...

Bence ülkenin gelecek günlerinde Cumhur'dan var olacağı gözlemlenecek bu kopuş, Türkiye siyasetinde "altılı masa"dan daha fazla tesir edecek bir sebep olacaktır.

Bütün bu menfi gelişme ve düşüş Türkeş'i anma toplantısı sonrası yaşanan gelişmelerdir. Ocak-Şubat 2022 anketleri bu tarihten sonradır.

Türkeşsiz, Taşersiz, Sazaksız bir MHP'yi insanlara izah edemeyeceklerdir.

Atila Kaya'nın, Suat Başaran'ın, Harun Öztürk'ün, Nazif Okumuş'un, Süleyman Sazak'ın, Şevket Bülend Yahnici'nin ihraç edildiği, İskender Öksüz'ün, İbrahim Doğan'ın, Ali Uzunırmak'ın, Muhittin Çolak'ın, Salih Dilek'in üstüne adam salındığı bir siyaseti izah edemezler.

Anketlerin en önemli noktalarından birisi budur ve gelecek günlerin siyasetinde bu durum çok önem arzedecektir.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 16:34
YORUM EKLE