CiddiGazete- Bu sayfada yer alan mahkeme kararını içeren haber, Sapanca Sulh Ceza Hakimliği'nin 2. kez verdiği kararla yayımdan kaldırıldı. Yavuz Usta'yla ilgili mahkeme kararı haberi daha önce üç kez Kemaliye Sulh Ceza Hakimliği, bir kez Sapanca Sulh Ceza Hakimliği, bir kez de Samandağ Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yayımdan kaldırılmıştı. Aynı mahkemenin kendi kararlarına yayın yasağı kararları alması dikkati çekti.

Bugün yine Sapanca ve Kemaliye sulh ceza hakimliklerinden alınan "mahkeme kararlarına" yayım yasağı kararıyla sayı 6 oldu. Kemaliye ve Sapanca sulh ceza hakimlikleri, bugün kendi kararlarına birer kez daha yayın yasağı kararı aldı.

Maden göçtü işçiler kurtarıldı Maden göçtü işçiler kurtarıldı

YAVUZ USTA KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sponsoru Tomya'nın sahibi Yavuz Usta, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Sibergöz" operasyonuyla gündeme geldi.

"ERİŞİM ENGELİ KARARI"

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından en son gönderilen Sapanca Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı şöyle:

T.C. SAPANCA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2024/10 D.İş

HAKİM: Zeynep YILDIZ HÖKELEKLİ

KATİP:

TALEP EDEN:YAVUZ USTA (T.C. 4...)

VEKİLİ:

TALEP: ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TALEBİ

TALEP TARİHİ: 05/01/2024

KARAR TARİHİ: 05/01/2024

Talepte bulunan vekilinin 05.01.2024 tarihli dilekçesi ile talep konusunu araştıran URL adreslerine erişinin engellenmesini ve içeriğin yayından kaldırılmasını talep edilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep eden vekilince, müvekkilinin kişilik haklarının ilhal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hakkında Hakimliğimize bildirilen;

...

isimli web sitesindeki içeriğin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştur.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesi "(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, bunu ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarını ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.(...)" şeklindedir.

Yerleşik Yargıtay kararlarında kişilik hakkının; kişinin doğumuyla birlikte kazandığı ve üzerine kişisel gelişimiyle birlikte her geçen gün yeni değerler kattığı kişiliğinin, maddi ve manevi bütünlüğünün, isminin, mesleki kariyerinin, ailesinin ve hatta sosyal kazanımlarının ve menfaatlerinin, hukuk düzeni tarafından koruma altına alınan yönüdür. Medeni hukuk kapsamında kişilik hakları, kategorik anlamda mutlak haklar içinde yer alan, her zaman varolan, zamanla tükenmeyen, herkese karşı ileri sürülebilen, çoğu zaman kişiye sıkı sıkıya bağlı ve devredilemeyen haklar olarak açıklanmaktadır.

Yine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 3. Maddesinde kişisel verinin, "...Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi..." şeklinde tanımlanmıştır.

Kanuni düzenlemeler çerçevesinde incelendiğinde;

Bildirilen URL adresinde, paylaşımda bulunan şahsın dolandırıcılık iddiaları nedeniyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz ettiği dilekçenin paylaşıldığı, dilekçede talep eden ile ilgili olarak isim ve adres bilgilerinin açıkça yer aldığı, bu halde ise, derdest bir soruşturmanın varlığı halinde soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği, soruşturmanın açılmamış olduğu seçenekte de, kişisel verilerin rızaya aykırı olarak sosyal bir mecrada paylaşılmış olduğu, talep eden hakkında doğrudan dolandırıcılık isnadı içeren ifadelerin de paylaşımda yer aldığı, izah edilen nedenlerle kişilik haklarının ihlal edildiği değerlendirilerek, erişimin engellenmesi yönündeki talebin kabulüne ve içeriğin yayından çıkarılması/kaldırılmasının, içeriğin mevcudiyetinin yok edilmesi işlemi olduğu, bu işlemi ancak içerik sağlayıcısının yapabileceği, Hakimliğimizin içeriğin yayından çıkarılması yetkisinin bulunmadığı anlaşılmakla içeriğin kaldırılması yönündeki talebin reddine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

- Talebin KISMEN KABULÜNE,

...

- internet adreslerinde yer alan içeriğe ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE, Talep edenin İÇERİĞİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE,

- 5651 sayılı yasanın 9/8 maddesi gereği en geç 24 saat içinde yerine getirilmek üzere 5651 sayılı yasanın 9/5 maddesi uyarınca ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİNE GÖNDERİLMESİNE,

- Kararın bir suretinin ilgiliye tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK' nun 268. Maddesi gereğince 7 gün içinde hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 05.01.2024