CiddiGazete- Anayasa Mahkemesi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy çokluğu ile reddetti.

CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Zonguldak'ta heyelan faciası Zonguldak'ta heyelan faciası

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen'den oluşan basın meslek örgütleri, söz konusu maddenin iptali için AYM önünde nöbet başlatmıştı.