Dünya Su Günü'nde bütün otoriteler, su krizlerinin ve su savaşlarının kapıda olduğunu söylüyor.

Şüphesiz, değerli uzmanlar, konu hakkında en doğru görüşleri ve çözüm yollarını ortaya koyacaktır.

Ben meseleye Türkistan coğrafyasındaki "kardeşlerin hakkı ve hukuku" açısından yaklaşmak istiyorum.

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor...

Ama, insan hayatını idame ettirecek doğal kaynaklar azalıyor.

Bunların en başında da "su" geliyor.

Yakın tarihi incelediğimizde, savaşların hep dünyanın kritik kaynakları yüzünden çıktığını ve milyonlarca insanın bu yüzden birbirini öldürdüğünü görürüz.

Sorun ne tabiatta, ne de kaynaklarda.

Sorun insanda.

Günümüzde de su yüzünden bölgesel krizler ve su savaşları tehdidi altında yaşıyoruz.

Dünyadaki su kaynaklarının yüzde 55'i iki ülkenin kullanımında bulunuyor.

Gelecekte su, petrol ve altın kadar değerli olacak.

Dünyayı yönetenler, paylaşmayı bilmedikleri, istemedikleri ve dünya kaynaklarının tamamına sahip olma hırsına kapıldıkları için, insanları öldürme yolunu seçiyor.

Oysa, üzerinde yaşadığımız dünya. herkese yetecek kadar büyük.

Bugün hâlâ bir avuç egemen yönetici lüks ve zenginlik içindeyken, milyonlarca insanın açlık sınırında yaşayıp ölmesi, bize çok şey anlatmalı.

Demek ki, dünyanın kritik kaynakları ne kadar çok olursa olsun, gücü elinde bulunduran yönetici sınıf doyumsuz ve tatminsiz ise, sorunların çözümü mümkün olmuyor ve insanlık her geçen gün daha da kötüye ve kaosa gidiyor.

Oysa , komşusu aç iken, tok yatmak olmaz.

Eğer öyle olursa dünyada asla huzur bulunmaz.

Bizim asıl meselemiz; adaletli paylaşmayı bilen devlet adamları yetiştirmektir.

Sorunun temeli budur ve çözüm de buradadır.

SEYHUN VE CEYHUN'UN KARDEŞLERİ

Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan enerji kaynakları bakımından zengindir. Kırgızistan ve Tacikistan'da ise su kaynakları bolluğu vardır. İlkbahar ve yaz aylarında Kazakistan ve Özbekistan tarım ürünlerinin yetişmesi için suya ihtiyaç duyuyor. Kırgızistan ve Tacikistan ise kış ayları için elektrik ve doğal gaza muhtaç durumdadır.

Su ve enerji paylaşımı hayatın temeli.

Sizin bahçenizde elma çoksa ve komşunuzun bahçesinde üzüm çoksa bunları komşunuzla paylaşacaksınız.

Yoksa hep birlikte "ayvayı" yersiniz.

Orta Asya'da bölge ülkeleri ve komşu ülkeler tarafından paylaşılan 18 sınır aşan nehir bulunmaktadır.

Türk kardeşler Seyhun ve Ceyhun'un etrafında kardeşçe paylaşım yapmalıdır.

Aksi taktirde tehlike kapıda. Çünkü, küresel güçler, bölgedeki çıkarlarına yönelik çeşitli stratejiler ve politikalar üzerinde çalışmaktadır.

Sizin cebinizdeki paraya ve zenginliğe başkası karışıyor ve başkası yönetiyorsa, o para ve zenginlik (enerji ve su) sizin değildir.

Hepsi Türk olan ve yaşadıkları ülkeye göre isim alan Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen kardeşler birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmeli ve dışarıdan gelecek olumsuz etkilere karşı işbirliği yapmalıdır.

Türkistan'da kardeş ülkelerin kalkınması için güçlü projeler geliştirilmek ve bu çalışmaları güzel sonuçlara ulaştırmak da, Türk Devletleri Teşkilatı'na düşmektedir. Yapılması gerekenler, bu çatı bünyesinde hayata geçirilmelidir.

Ya elinizdeki zenginlikleri kardeşçe paylaşacaksınız...

Ya da küresel süper güçlerin dayatmalarıyla karşılaşacaksınız.

Sudan sebeplerle birbirimizi kırmayalım.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.

Ata yurdumuz Türkistan'daki kardeşler; suyunuz, enerjiniz bol, ömrünüz bereketli olsun.