Büyük tasavvuf alimi(!) Hazreti Mevlana diyor ki:

"Eğer yol bilmezsen eşeğin dileğine aykırı hareket et; doğru yol, o aykırı yoldur. Kadınlarla meşverette bulunun, ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyenler helâk oldular." (Mesnevi 1. cilt 2955. beyt)

Şimdi bu sözlerin İslam'a uygun olduğunu bize anlatacak bilgili Müslüman arıyorum. Eğer bu sözler Kur-an'a uygun değilse ne yapacağız?..

Kadın konusunu evli erkeklere bırakıp eşek konusunu açıklayayım. 100-150 yıl önce daha açı ölçer aygıtlar yokken tabanı delik bir heybeye toz kireç doldurulup eşek yol yapılacak tepeden aşağı salınırmış. Eşek yokuştan inerken ve çıkarken 7 derecelik açıyı aşmazmış. Heybeden dökülen kireç izlerine göre de yol yapılırmış. Yani "Eğer yol bilmezsen eşeğin dileğine aykırı hareket et" sözü yalanın kuyruklusudur.

Evli erkekler ve kadınlar söz sizde.