Bu konuda hiç bilgi sahibi olmayanlar hemen genelleme yaparlar: "İslamın sancağını Haçlı ülkelerinde dalgalandırmış Osmanlı..." diye konuya romantik bir giriş yaparlar. Anlarım ki o kişi bu konuda bilgisizdir, gerisini dinlemem.

Peki bilenler ne diyor:

"Osmanlı bir şeriat devleti değildir" (Murat Bardakçı)

"Osmanlı'da kerhane ve meyhane yönetmeliği vardı, Kanuni zamanında devlet şarap ihraç edip vergi alırdı. Bunların var olduğu devlet şeriat devleti değildir." (Radikal İslamcılar)

"Osmanlı Devleti şeriatla değil, laisizme yakın bir sistemle yönetiliyordu; Abdülhamid dönemi bile bu çizgideydi ve sarayın içinde çok laik bir düzen vardı." (Bülent Ecevit)

"Osmanlı'yı Araplara ya da bir başkasına benzetmek çok yanlıştır. Bizi yanlış sonuçlara götürür. Osmanlı'da şeriat vardı ama dinle ilgisi olmayan kanunnameler de vardı. Bu kanunnameler, Sultan'ın iradesinden kaynaklanan emirlerdi ve laiktiler. Bu emirler dine aykırı mı değil mi diye bakılıyordu. Aykırıysa da "Dine aykırı değildir" diye bir fetva veriliyordu. (Tarihçi Kemal Karpat)

"Osmanlı devlet ve toplum hayatındaki uygulamada şer'î kanunlardan çok, dünyevî otorite tarafından konan kuralların (örfî sultanî) örf ve adetlerin hakimdir, bu nedenle Osmanlı devletine İslâmî devlet denilemez" (Ömer Lütfi Barkan)

Osmanlı Devleti bir şeriat devleti değildir, hatta padişahın emirle fetva verdirip şeriatı bile kendi keyfine göre düzenlediği bir devlettir. Siparişle fetva veren Şeyhülislamların birbirine zıt binlerce fetvası vardır.

★★★

Her ülkücü ömrünün bir döneminde hain ilan edilmelidir. Hainlik sırasını savmayan ülkücü ottur. Hüseyin Sözlü sırasını daha yeni savıyor. Biraz geç oldu ama. Geç olsun da güç olmasın.

★★★

Bir hadisinde İslam Peygamberi diyor ki:

"Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz."

Kur'an'da geçiyor diye yalancı anlamına gelen "Keziban" koyunuz demiyor.

Kur'an'a bakarak isim koyunuz da demiyor. Çünkü Kur'an'da 100'e yakın Yahudi ismi var.

Anlayabilen için "Anlamı güzel olsun" diyor.

Anlayabilen için "Sadece Arapça ad koyun" da demiyor.

Anlayabilen için "Türkçe ad koymak günahtır" da demiyor.

Türk'e göre güzel isim Türkçe'dir.

Anlayabilen için...